مجموعه فروشگاه های رنگین کمان در سال 1394 در شهرستان قائمشهر متولد شده ، هدف مجموعه افزایش خلاقیت و شادی بین کودکان ایران زمین بوده ، در سال 1396 فروشگاه اینترنتی رنگین کمان با هدف عدالت دسترسی برای تمام مردم عزیز کشورمان شروع به فعالیت کرده