شعبات فروشگاه رنگین کمان


فروشگاه مرکزی قائمشهر

خیابان امام خمینی (بابل) نبش تلار 21 (ارغوان)

رنگین کمان قائمشهر

شمار تماس:  01142251710
اینستاگرام :


فروشگاه تهران ارگ

تهران میدان تجریش مجتمع تجاری ارگ تجریش ، طبقه اول ، واحد 316

شمار تماس:  02122396372 اینستاگرام :


فروشگاه تهران غرب

شهرک غرب ، میدان صنعت

پاساژ پلاتین ، طبقه اول ، واحد 122

شمار تماس:  02186091189
اینستاگرام :


فروشگاه تهران شرق

نارمک - خیابان مدنی - جنب مترو فدک - مرکز خرید پالمیرا - طبقه اول - واحد 66

شمار تماس:  02177851794
اینستاگرام :


فروشگاه شیراز

رو به روی پارک خلدبرین - نبش کوچه 12

رنگین کمان شیراز

 

شمار تماس:  ۰۷۱۳۶۲۷۶۷۸۸
اینستاگرام :


فروشگاه آمل

خیابان طالب آملی ، جنب دریا 27

رنگین کمان آمل

شمار تماس:  ۰۹۰۳۳۳۸۴۳۷۹
اینستاگرام :


فروشگاه رشت

میدان قلیپور ، خیابان بوسار 

رنگین کمان رشت

شمار تماس: ۰۱۳۳۲۱۳۳۶۹۶

اینستاگرام :


فروشگاه کرمان

کرمان بلوار جمهوری بعد از چهارراه امام جمعه

شمار تماس:  09913409884
اینستاگرام :


فروشگاه اهواز

زیتون کارمندی ، خیابان زاویه ، ین هدایت و ظهرابی

رنگین کمان اهواز

شمار تماس:  01142251710
اینستاگرام :


فروشگاه بندر عباس

رسالت شمالی ، چهار راه پردیس

رنگین کمان بندر عباس

شمار تماس:  ۰۷۶۳۳۷۴۰۴۵۷
اینستاگرام :


فروشگاه گرگان

خیابان صیاد شیرازی ، نبش صیاد 12

رنگین کمان گرگان

شمار تماس:  ۰۹۳۳۲۶۷۶۲۶۹
اینستاگرام :


فروشگاه ایلام

بلوار آزادی ، نبش آزادی 8

رنگین کمان ایلام

شمار تماس:  ۰۹۳۷۸۵۷۳۰۱۴
اینستاگرام :


فروشگاه قم

بلوار امین ، نبش کوچه چهارم

رنگین کمان قم

شمار تماس:۰۲۵۳۲۹۳۱۹۴۶
اینستاگرام :


فروشگاه ارومیه

شیخ تپه ، خیابان براعتی ، نبش کوچه چهارم

رنگین کمان ارومیه

شمار تماس:  ۰۹۳۰۸۲۳۵۸۴۷
اینستاگرام :


فروشگاه بوشهر

خیابان یادگار امام - رو به روی مهتاب 8

شمار تماس:  09176699436
اینستاگرام :


فروشگاه کرج


ساری