نمایش 1–24 از 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

ژل بازی آدامسی 2 رنگ آبی-یاسی

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

 

 • اسلایم آدامسی 2 رنگ آبی-بنفش
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی 2 رنگ زرد-آبی

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

 

 • اسلایم آدامسی 2 رنگ زرد-آبی
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی 2 رنگ زرد-صورتی

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

 

 • اسلایم آدامسی 2 رنگ زرد-صورتی
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی 2 رنگ صورتی-آبی

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

 

 • اسلایم آدامسی 2 رنگ صورتی-آبی
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی 3 رنگ صورتی-زرد-آبی

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی 3 رنگ صورتی-زرد-آبی
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی 3D (سه بعدی) آبی-بنفش

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

اسلایم آدامسی 3D (سه بعدی) آبی-بنفش

اسلایم 3D در حجم یک کیلو حاوی حجم 600 اسلایم شفاف و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی آبی و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی بنفش است.

اسلایم 3D در حجم دو کیلو حاوی حجم 1200 اسلایم شفاف و حجم 400 اسلایم آدامسی آبی و حجم 400 اسلایم آدامسی بنفش است.

ژل بازی آدامسی 3D (سه بعدی) آبی-زرد

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

اسلایم آدامسی 3D (سه بعدی) آبی-زرد

اسلایم 3D در حجم یک کیلو حاوی حجم 600 اسلایم شفاف و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی آبی و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی زرد است.

اسلایم 3D در حجم دو کیلو حاوی حجم 1200 اسلایم شفاف و حجم 400 اسلایم آدامسی آبی و حجم 400 اسلایم آدامسی زرد است.

ژل بازی آدامسی 3D (سه بعدی) آبی-صورتی

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

اسلایم آدامسی 3D (سه بعدی) آبی-صورتی

اسلایم 3D در حجم یک کیلو حاوی حجم 600 اسلایم شفاف و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی آبی و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی صورتی است.

اسلایم 3D در حجم دو کیلو حاوی حجم 1200 اسلایم شفاف و حجم 400 اسلایم آدامسی آبی و حجم 400 اسلایم آدامسی صورتی است.

ژل بازی آدامسی 3D (سه بعدی) بنفش-صورتی

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

اسلایم آدامسی 3D (سه بعدی) بنفش-صورتی

اسلایم 3D در حجم یک کیلو حاوی حجم 600 اسلایم شفاف و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی بنفش و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی صورتی است.

اسلایم 3D در حجم دو کیلو حاوی حجم 1200 اسلایم شفاف و حجم 400 اسلایم آدامسی بنفش و حجم 400 اسلایم آدامسی صورتی است.

ژل بازی آدامسی 3D (سه بعدی) زرد-صورتی

۹۴,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

اسلایم آدامسی 3D (سه بعدی) زرد-صورتی

اسلایم 3D در حجم یک کیلو حاوی حجم 600 اسلایم شفاف و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی زرد و حجم ۲۰۰ اسلایم آدامسی صورتی است.

اسلایم 3D در حجم دو کیلو حاوی حجم 1200 اسلایم شفاف و حجم 400 اسلایم آدامسی زرد و حجم 400 اسلایم آدامسی صورتی است.

ژل بازی آدامسی آبی

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی آبی
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی آبی کاربنی

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی آبی کاربنی
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی آبی مهربون

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی آبی مهربون
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی زرد

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی زرد
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی سبز

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی سبز
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی سبز آبی

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی سبز آبیَ
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی سرخ آبی

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی سرخ آبی
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی سفید

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی سفید
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی صورتی

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی صورتی
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی صورتی مهربون

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی صورتی مهربون
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی قرمز فراری

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی قرمز فراری
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی مشکی

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی مشکی
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی نارنجی پرتقالی

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی نارنجی پرتقالی
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود

ژل بازی آدامسی یاسی

۳۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایم آدامسی یاسی
 • حجم ظرف: 310 گرم
 • عمر مفید: 2 ماه
 • قبل و بعد استفاده دستان خود را بشورید
 • روی سطح صاف و تمیز از آن استفاده کنید
 • حتما در جای خنک نگهداری شود